Surface Bodies

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)


khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS


Mô tả khóa học

Khi một vật trong thế giới thực đủ mỏng và dễ có thể uốn cong, chúng ta có thể sử dụng 3D surface body. ANSYS Workbench sẽ chia lưới surface bodies với phần tử shell.

Có những lợi ích trong việc sử dụng mô hình surface của ANSYS khi mô phỏng.

  • Việc tạo mô hình surface sẽ dễ dàng hơn so với mô hình solid.
  • Kích thước bài toán sẽ nhỏ hơn nhiều so với mô hình solid, do đó một lượng lớn thời gian sẽ được giảm bớt khi mô phỏng.
  • Có thể đạt được kết quả chính xác hơn, giảm thời gian giải bởi vì có hiệu quả của phần tử shell.

Vì thế kỹ sử nên xem xét có thể sử dụng mô hình ANSYS surface thay vì sử dụng mô hình ANSYS solid bất cứ khi nào có thể. vào thời xưa, các mô hình bề mặt rất khó nhìn vì chúng có độ dày bằng không và không chiếm thể tích trong không gian, công cụ tính toán ANSYS Workbench loại bỏ sự khó khăn này bằng cách cho phép hiển thị độ dày, để các bề mặt trông giống như các vật thể rắn

Mục tiêu của khóa học phần mềm ANSYS - Surface Bodies

Mục đích chính của khóa học này là thực hành sử dụng phần tử shell. Khóa học này hướng dẫn sinh viên cách để tạo ra mô hình ANSYS surface và biểu diễn mô phỏng bằng công cụ ANSYS cho mô hình đó. Chương này có nhiều ví dụ, một số ví dụ dùng hoàn toàn bằng mô hình surface trong khi đó một số ít khác sử dụng kết hợp giữa solid bodies và suface bodies.


©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech