Mô phỏng CFD với ANSYS - FLUENT

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)

Giảng viên: TS. Đặng Lê Quang

cfd-engineer

Trong khóa học này, học viên sẽ được học bài bảng về Computational Fluid Dynamics cho cả Lý Thuyết và thực hành dùng ANSYS như phần mềm tính toán.

Cfd-engineer


Khóa học sẽ được chia ra làm 2 phần

  • Lý thuyết: phần này sẽ trình bày đầy đủ lý thuyết về CFD thông qua những video bài giảng từ phương trình chủ đạo cho đến lưới và dòng rối, v.v...
  • Thực hành dùng phần mềm FLUENT của ANSYS: Trong phần này, một loạt các bài thực hành với nhiều chủ đề khác nhau sử dụng phần mềm FLUENT của nhà phát triển ANSYS sẽ được trình bày. Thông qua những ví dụ này, những kiến thức liên quan đến phần mềm sẽ được cập nhật thêm, giúp các bạn sinh viên tự tin khi sử dụng ANSYS-FLUENT cũng như có thêm kiến thức thực tiễn về CFD.


©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech