Khóa học chia lưới (Meshing) với ANSYS-ICEM miễn phí

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)


cfd-engineer


ANSYS-ICEM là một trong những phần mềm chia lưới mạnh của ANSYS có khả năng chia nhiều loại lưới khác nhau từ lưới cấu trúc (Structured Mesh) cho đến lưới không cấu trúc (Unstructured Mesh). Một kỹ sư làm CFD bắt buộc phải nắm vững một phần mềm chia lưới và ANSYS-ICEM là một trong những phần mềm được đề xuất.

Cfd-engineer

Trong khóa học này, Thông qua những ví dụ, một số kỹ thuật chia lưới sẽ được trình bày, bao gồm

  • Kỹ thuật tạo block (Blocking) để sinh lưới cấu trúc (Structured Mesh)
  • Kỹ thuật O-grid và C-grid để xử lý lớp lưới gần tường
  • Kỹ thuật chia lướng không cấu trúc và tăng chất lượng lưới

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech