Mô phỏng CFD dòng nội lưu nén được (Internal compressible flows) với phần mềm ANSYS

cfd-engineer


Khóa học miễn phí sẽ cung cấp kiến thức về dòng nội lưu từ lý thuyết đến thực hành dùng phần mềm ANSYS.

Sinh viên tham gia khóa học có thể download miễn phí file lưới trên học liệu mở

cfd-engineer

cfd-engineer

Nội dung

1/ Lý thuyết

- Intro to internal compressible flows

- Fanno and Rayleigh flows

- Quasi 1D flows

- Converging Diverging Nozzle

- Diffusers and Wind tunnels

- Method of characteristics

2/ Thực hành

- Converging Diverging Nozzle

- Converging Nozzle

- Rayleigh flows

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech