Hướng dẫn sử dụng ANSYS FLUENT

cfd-engineer


(Chỉ cần bấm vô BẮT ĐẦU HỌC, KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ)


Khóa học hướng dẫn sử dụng ANSYS FLUENT sẽ tập hợp tất cả các kỹ thuật cần thiết để sử dụng ANSYS-FLUENT. Học viên có thể vô tìm kiếm những kỹ thuật mình cần ví dụ như export data trong ANSYS FLUENT, tutorial videos v.v..

Khóa học sẽ được phân loại theo mục

  • Các kỹ thuật sử dụng ANSYS-FLUENT
  • Tutorial ANSYS-FLUENT theo chủ đề

Khóa học này yêu cầu học viên đã có kiến thức cơ bản về CFD và ANSYS FLUENT hoặc đã học qua khóa học CFD với ANSYS FLUENT của học liệu mở

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech