Tin tức và sự kiện

ANSYS total deformation
Giới thiệu khóa học ANSYS WORKBENCH: Structural Analysis

Khóa học được nhóm soạn thảo một cách chi tiết và đầy đủ từ cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) đến sử dụng ANSYS

CFD TRAINING NÂNG CAO

cfd training nâng cao cho doanh nghiệp

[short course] mô phỏng dòng chuyển động qua quạt hướng trục và ứng dụng trong hệ thống hút bụi nhà xưởng

Khóa học ngắn sẽ cung cấp kiến thức về mô phỏng dòng qua quạt hướng trục, mô phỏng hút bụi cho nhà xưởng đơn giản

[Webinar] INVESTIGATING THE UTILIZATION LOGARITHMIC EQUATION AND TAGUCHI METHOD FOR THE DESIGN PARAMETER SPIRAL MICRO-CHANNEL

[Webinar] INVESTIGATING THE UTILIZATION LOGARITHMIC EQUATION AND TAGUCHI METHOD FOR THE DESIGN PARAMETER SPIRAL MICRO-CHANNEL

[Webinar] Nonlocal continuum damage modeling of nonlinear plates by using isogeometric analysis

[Webinar] High-Fidelity Direct Numerical Simulations of Turbulent Combustion: Fundamentals and Applications

This presentation will cover the state-of-the-art in the area of turbulent combustion using direct numerical simulations (DNS). DNS has the capability of fully resolving all temporal and spatial scales and the complex interaction of thermochemistry and turbulence. As such, the first-principal DNS allows unraveling the complex interplay between turbulence and chemical reactions to provide a better understanding of the mechanism of combustion process encountered in modern combustion devices under extreme high-load operating conditions, and to develop a reliable predictive model for real-world industrial applications.

Dùng subtract operation để rút ra thể tích kiểm soát (Control Volume) trong phần mềm STAR-CCM+

Extract volume là một phương pháp thường được sử dụng. Tuy nhiên, trong vài trường hợp khi các mặt của CAD có hiện tượng giao nhau và khó để xác định những đường tiếp xúc giữa các mặt thì kỹ thuật extract volume rất khó để tiến hành. Lúc này ta có thể sự dụng một kỹ thuật khác để rút ra thể tích kiểm soát gọi là Subtract Operation.

CFD webinar
[Webinar] Current trend in CFD and Exascale computing

[Webinar] Current trend in CFD and Exascale computing

Khóa học openFOAM tháng 9

Khóa học openFOAM hoàn toàn miễn phí bắt đầu học trong tháng 9. Do đây là một khóa học nặng về thực hành nên nhóm mong các bạn cài đặt openFOAM trước khóa học để thực hành theo và trao đổi với giảng viên

Webinar ANSYS CFX
[webinar] Mô phỏng đàn hồi khí động trong tuabin khí bằng phần mềm ANSYS CFX

[webinar] Mô phỏng đàn hồi khí động trong tuabin khí bằng phần mềm ANSYS CFX

short course chiến lược hội tụ khi mô phỏng CFD
[short course] chiến lược để đạt đến hội tụ nghiệm khi mô phỏng CFD

khóa học miễn phí tập trung vô giải thích ý nghĩa những parameters và sự ảnh hưởng của chúng đến sự hội tụ khi mô phỏng CFD. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ trình bày một số kinh nghiệm giúp ích cho việc hội tụ của một bài toán CFD.

Sách Hướng Dẫn Phần Mềm Abaqus
[Tặng Sách] Phân Tích PTHH Bằng Phần Mềm Abaqus. Tập 1: Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn

[Tặng Sách] Phân Tích PTHH Bằng Phần Mềm Abaqus. Tập 1: Phân Tích Tĩnh Và Truyền Nhiệt Bình Ổn

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech