Kỹ thuật lưới trong ANSYS

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)


khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS


Mô tả khóa học

Đối với bài toán tĩnh tuyến tính, chúng ta thường có thể giải quyết chúng bằng các điều kiện lưới toàn cục (global) và thu được các kết quả chấp nhận được cả về thời gian tính toán và độ chính xác. Đối với việc xử lý các bài toán động hoặc phi tuyến, nghiệm cho các vấn đề này rất nhạy cảm đến chất lượng lưới (mesh quality). Với các lưới kém chất lượng (poor quality mesh), mô phỏng có thể cho kết quả kém chính xác (inaccuracy results). Bên cạnh đó, kể từ bài toán động (dynamic problems) và phi tuyến (non-linear problems) yêu cầu nhiều tài nguyên máy tính (computational resource), chất lượng lưới kém có thể làm cho việc mô phỏng khó khăn hơn và kết thúc với một thời gian tính toán dài. Đối với bài toán phi tuyến, thời gian mô phỏng có thể được cải thiện bởi cải thiện chất lượng lưới (mesh quality) dẫn đến dễ hội tụ. Ngược lại, nó có thể khó hội tụ vì chất lượng lưới không chấp nhận được.

Trong thời gian ngắn, chất lượng lưới (mesh quality) không chỉ là vấn đề tốt hay xấu cho giải pháp mà còn là vấn đề thành công hoặc thất bại cho bài toán (chính xác và thời gian chạy). Công cụ chia lưới của ANSYS cung cấp rất nhiều giải pháp để có một lưới chất lượng tốt cho tính toán.

Mục đích của khóa học phần mềm ANSYS - meshing

Chương này giới thiệu về phương pháp chia lưới dùng ANSYS Workbench và minh họa làm thế nào để sử dụng trong các ví dụ. 1 trong những thước đo chất lượng lưới (mesh quality metrics) của phần mềm ANSYS được gọi là độ lệch (skewness) cũng được giới thiệu và sử dụng trong chương này.

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech