Bài toán phụ thuộc thời gian (Transient Structural)

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)


khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS


Mô tả bài toán

Trong thực tế, tất cả các tải đều thay đổi theo thời gian, do đó các ứng xử của kết cấu cũng vậy. Ví dụ, sau khi bạn treo vật nặng vào lò xo và thả nó ra, trọng lượng di chuyển lên và xuống trong một lúc và cuối cùng dừng lại. Để biết toàn bộ quá trình, bạn cần phải thực hiện mô phỏng động lực học (dynamic simulation). Nếu chỉ quan tâm vào trạng thái cuối cùng, trạng thái đó gọi là trạng thái ổn định. Phân tích tĩnh có thể cung cấp trạng thái ổn định cuối cùng do tất cả ảnh hưởng động lực học bị triệt tiêu (Trong phần phân tích tĩnh 2D và 3D dùng phần mềm ANSYS đã được học). Trước khi đạt đến trạng thái ổn định cuối cùng (steady state) thì trạng thái của hệ lúc này được gọi là trạng thái biến đổi theo thời gian (transient state). Để biết thêm về transient state mô phỏng động lực học tức thời cần phải được thực hiện. Một số tình huống khác mà mô phỏng động lực học có thể được thay thế bằng một loạt mô phỏng tĩnh là nếu tải tác dụng lên hệ quá chậm, thì cấu trúc thay thế rất chậm để hiệu ứng động không đáng kể. Loạt mô phỏng tĩnh được gọi là mô phỏng tựa tĩnh (quasistatic simulation).

Ngoài hai loại trường hợp này (trong trường hợp nghiệm ở trạng thái ổn định (steady state) hoặc trong trường hợp kết cấu chuyển dịch chậm) ảnh hưởng động phải được đưa vào mô phỏng.

Mục tiêu của khóa học phần mềm ANSYS - Transient Structural

Trong khóa học này, học viên sẽ được thực hành nhiều trường hợp liên quan đến bài toán phụ thuộc thời gian của phần mềm ANSYS. Thông qua những bài thực hành này, sinh viên dần biết cách và cũng có thêm kinh nghiệm tính toán với ANSYS.

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech