Khóa học openFOAM

openFOAM là một phần mềm nguồn mở được dùng nhiều để mô phỏng CFD.

Ưu điểm của openFOAM là miễn phí, mạnh mẽ và cho phép can thiệt sâu vào trong code tính toán để phát triển

Trong khóa học này, nhóm sẽ hướng dẫn openfoam từ cơ bản đến nâng cao

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech