Phân tích hệ thống HVAC của phòng bệnh viện dùng mô phỏng CFD

Khóa học này sẽ minh họa khả năng của mô phỏng CFD để

(i) Dự đoán khả năng vận hành của hệ thống thông gió.

(ii) Đánh giá chất lượng không khí.

(ii) Tính toán thông số thỏa mãn nhiệt để có một phân tích chung về nhiệt độ trong phòng có phù hợp cho làm việc, sinh hoạt hay không.

Tất cả những đánh giá bằng mô phỏng CFD nêu trên được thực hiện cho một phòng bệnh của bệnh viện.


Phân tích hệ thống HVAC của phòng bệnh viện dùng mô phỏng CFD


Bên cạnh đó, học viên sẽ được cung cấp thêm những chỉ số đánh giá hiệu năng của một hệ thống tản nhiệt như:

1/ Những chỉ số loại bỏ chất gây ô nhiễm

+ Contaminant Removal Effectiveness (CRE)

+ Local Air Quality Index (LAQI)

2/ những chỉ số đo sự thỏa mãn về nhiệt của người sinh sống và hoạt động trong khu vực được tản nhiệt

+ Mean Radiant Temperature (MRT)

+ Operative Temperature

+ Draft Temperature

+ Air Diffusion Performance Index (ADPI)

+ Predicted Mean Vote (PMV)

+ Predicted Percent Dissatisfied (PPD)

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech