Mô phỏng vật liệu phi tuyến (Non-linear Materials)

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)


khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS


Mô tả khóa học

Khi mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của vật liệu biến đổi tuyến tính, nó được gọi là vật liệu tuyến tính. Mặt khác, nếu mối quan hệ ứng suất và biến dạng biến đổi không tuyến tính thì gọi nó là vật liệu phi tuyến. Quan hệ ứng suất và biến dạng của vật liệu tuyến tính có thể được áp dụng bởi định luật Hooke, trong đó hai tham số vật liệu độc lập được sử dụng để xác định hoàn toàn mối quan hệ ứng suất và biến dạng.

Trong thực tế, hầu hết các vật liệu thể hiện ít nhiều phi tuyến. Trong nhiều trường hợp, các phi tuyến là không đáng kể, và chúng ta đã sử dụng định luật Hooke để mô tả mối quan hệ ứng suất và biến dạng. Trong một số trường hợp khác, khi phi tuyến vật liệu đáng kể, vật liệu phi tuyến phải được sử dụng để định nghĩa mối quan hệ ứng suất và biến dạng. Một mô hình vật liệu phi tuyến (non-linear material model) là một dạng mô hình toán học (mathematics form) với một số tham số, được gọi là tham số vật liệu (material parameters). Để xác định đầy đủ một vật liệu, chúng ta cần chọn một mô hình vật liệu và cung cấp những thông số vật liệu (material parameters). Thông số vật liệụ thường có được bằng thực nghiệm.

Phần mềm ANSYS cung cấp đa dạng về mô hình vật liệu phi tuyến. Trong khóa này, chúng ta sẽ được giới thiệu về hai mô hình vật liệu phi tuyến là: Plasticity và hyper-elasticity.

Mục tiêu của khóa học phần mềm ANSYS - Mô Phỏng Vật Liêu Phi Tuyến

Trong khóa học này, sinh viên sẽ được học nhiều về kinh nghiệm mô phỏng cho vật liệu phi tuyến dùng phần mềm ANSYS thông qua những ví dụ tiêu biểu. Để hiểu biết thêm về phi tuyến vật liệu dùng ANSYS, sinh viên cần đọc thêm sách để tích lũy thêm kiến thức.

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech