Phân tích dao động (Modal Analysis)

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)


khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS


Mô tả khóa học

Khi một cấu trúc di chuyển nhanh, những hiệu ứng động lực học (dynamic effects) phải được đưa vào mô phỏng. Mục đích chính của phân tích modal (modal analysis) là để nghiên cứu những đặc tính động lực học (dynamic characteristics) của rung động tự do (free vibration), rung động mà không cần ngoại lực tác dụng. Các đặc điểm quan trọng nhất của rung động tự do là tần số tự nhiên (natural frequencies) và hình dạng chế độ rung động tương ứng của chúng (their corresponding vibration mode shapes). Trong khóa học này, chúng ta sẽ dùng phần mềm ANSYS để phân tích dao động (Modal).

Mục tiêu của khóa học phần mềm ANSYS - Modal Analysis

Trong khóa học này, học viên sẽ được làm nhiều ví dụ thực tế liên quan đến mô phỏng dao động để tìm ra tần số và dạng dao động dùng module Modal Analysis của phần mềm ANSYS. Lưu ý, trong chương này có sử dụng lại các bài giảng của khóa học phần mềm ANSYS trước để làm đầu vô cho phân tích Modal. Vì vậy, sinh viên cần xem lại các khóa học trước khi cần thiết.©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech