Line Bodies

Line Bodies

khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS

Mô tả khóa học

Nhiều đối tượng trong thực tế có thể được mô hình hóa thành Line bodies. Khi một body thực tế có diện tích mặt cắt nhỏ và đối xứng, nó thường là một ứng viên tốt để sử dụng cho mô hình đường thẳng (LINE BODIES) như là frame, beam, và kết cấu truss. ANSYS Workbench chia lưới là một Line body với những phần tử dầm (Beam). Ưu điểm của sử dụng Line Bodies so với mô hình surface hoặc mô hình solid bao gồm

(a) Tạo ra mô hình line dễ dàng

(b). Kích thước của bài toán nhỏ hơn nhiều

(c) Độ chính xác của phương pháp thường vẫn đảm bảo độ chính xác cần thiết.

Vì thế, Kỹ sư nên xem xét sử dụng mô hình Line Bodies của ANSYS bất cứ khi nào có thể. Bên cạnh đó phần mềm ANSYS cũng lưu trữ nhiều mặt cắt tích hợp trong cơ sở dữ liệu cho người dùng chọn. Ngoài ra ANSYS Workbench cho phép hiển thị các mặt cắt khi hiển thị mô hình sao cho các các Line bodies giống như solid bodies.

Mục đích của khóa học phần mềm ansys - line bodies

Mục đích chính của chương này là để thực hành sử dụng phần tử beam. Chương này hướng dẫn sinh viên để tạo mô hình Line Bodies trong ANSYS và thực hiện mô phỏng bằng các mô hình này. Chương này cung cấp các ví dụ, đa số trong số đó là các mô hình Line Bodies hoàn toàn. Tuy nhiên, khóa học cũng đưa ra ví dụ với mô hình trộn lẫn giữa các Line Bodies và Surface Bodies.©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech