Toán Cao Cấp FTU - TOA105

(Các bạn chỉ cần bấm "Bắt Đầu Học" không cần đăng ký)

GIẢNG VIÊN: TS. ĐẶNG LÊ QUANG

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Khóa học trang bị những kiến thức nền tảng của toán học cao cấp cho sinh viên và các ứng dụng trong kinh tế, bao gồm:

- Đại số tuyến tính: ma trận và định thức, không gian véc tơ, hệ phương trình tuyến tính.

- Giải tích toán học: phép tính giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân tích phân, cực trị và các ứng dụng của phép tính vi tích phân hàm một biến và nhiều biến số, phương pháp giải một số loại phương trình cấp một, phương trình tuyến tính cấp hai.

- Giới thiệu một số mô hình tuyến tính trong quản trị kinh doanh, ứng dụng của giải tích toán học trong kinh tế.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

- Tài liệu Toán Cao Cấp FTU

- Video tổng kết các dạng bài tập Toán Cao Cấp 

- Đề thi và đề luyện theo từng khóa (có lời giải)


©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech