Explicit Dynamics

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)


khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS


Mô tả khóa học

Nhiều mô phỏng biến đổi theo thời gian (transient dynamic simulation) đòi hỏi các bước thời gian cực kỳ nhỏ, ví dụ như trong bài toán vận tốc va chạm cao, thử nghiệm thả, hoặc bài toán phi tuyến. Trong trường hợp này, các bước thời gian có thể nhỏ như vài nano giây, và sử dụng phân tích theo thời gian (Transient Strutural).  Lúc này, hệ thống phân tích trở nên không thực tế, bởi vì thời gian mô phỏng thực sẽ quá lớn để được chấp nhận. Phương pháp tích phân sử dụng trong transient structural được gọi là IMPLICIT METHOD.

Hê thống phân tích Explicit Dynamics của phần mềm ANSYS cũng giải bài toán biến đổi theo thời gian của kết cấu (transient structural dynamics) và sử dụng phương pháp tích phân explicit (explicit integration method). Phương pháp explicit rất có hiệu quả cho từng bước thời gian. Do đó nó cho phép tính toán một lượng lớn các bước thời gian (time steps) với thời gian tính chấp nhận được. Khó khăn của phương pháp explicit là các bước thời gian tích phân rất nhỏ (thông thường từ micro giây đến nano giây) để đạt đến nghiệm ổn đinh (a stable solution). Nếu bài toán phải được quan sát trong một khoảng thời gian dài (giải sử, vài giây) thì lúc đó cần hàng triệu hoặc tỷ bước thời gian để hoàn thành mô phỏng. Thời gian chạy trở nên không thực tế, trừ khi sử dụng các siêu máy tính để tính toán.

Mục đích của khóa học phần mềm ANSYS - Explicit Dynamics

Mục đích của khóa học này là cung cấp kiến thức cơ bản về explicit dynamics trong ANSYS vậy nên sinh viên có nhiều kiến thức nền tảng để thực hiện một vài mô phỏng < Explicit Dynamics > cơ bản. Mô phỏng va chạm với vận tốc cao và mô phỏng thí nghiệm thả rơi được thiết kế như là từng bước ví dụ để chứng minh ứng dụng của hệ thống phân tích < Explicit Dynamics >.

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech