Giới thiệu

Trong những năm gần đây với sự phát triển của Khoa Học Kỹ Thuật, chúng ta đang đứng trước một cuộc Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật mới mà ở đó những ngành nghề, công việc đơn giản sẽ dần được thay thế và điều khiển bởi máy tính. Dó đó, sinh viên cần phải có những chương trình học mới, những cách tiếp cận mới để theo kịp tốc độ phát triển này.

Cfd-engineer

Đó là lý do tại sao học liệu mở edu.cfd-engineer.com được thành lập. Mục tiêu chính cũng như sứ mệnh của edu.cfd-engineer.com là phát triển và cung cấp những chương trình học chất lượng cho tất cả sinh viên. Chúng tôi mong muốn đưa trình độ của sinh viên Việt Nam bắt kịp tốc độ phát triển hiện nay trên thế giới.

Cfd-engineer

Tất cả ý tưởng cũng như rất nhiều khóa học được tài trợ từ QUỸ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC của www.cfd-engineer.com.


©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech