Cơ bản về dòng nén được với phần mềm ANSYS

cfd-engineer


Khóa học miễn phí sẽ cung cấp kiến thức về dòng nội lưu từ lý thuyết đến thực hành dùng phần mềm ANSYS.

Sinh viên tham gia khóa học có thể download miễn phí file lưới trên học liệu mở

cfd-engineer

cfd-engineer


©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech