Nhập môn lập trình sử dụng C/C++

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình là một ngôn ngữ được các lập trình viên sử dụng nhằm mục đích tạo ra
các chương trình để điều khiển máy tính theo yêu cầu của người sử dụng. Đối với mỗi ngôn
ngữ lập trình khác nhau thì lập trình viên sẽ viết chương trình theo những qui tắc, qui luật
riêng của mỗi ngôn ngữ đó.

 • Ngôn ngữ lập trình C là gì?

         Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ được Dennis Ritchie phát triển vào đầu những
         năm 70 của thế kỉ XX và được sử dụng trên hệ điều hành UNIX.

 • Mục đích dử dụng ngôn ngữ lập trình C để làm gì ?

Ngôn ngữ lập trình C được các lập trình viên sử dụng để viết các hệ điều hành, thiết lập
các hệ quản lí cơ sở dữ liệu và thực hiện các tính toán cho các lĩnh vực khoa học khác.

 • Ngôn ngữ lập trình C++ là gì?

Ngôn ngữ lập trình C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được mở rộng từ
ngôn ngữ lập trình C và được sử dụng phổ biến vào tập niên 1990.

 • Mục đích dử dụng ngôn ngữ lập trình C++ để làm gì ?

Ngôn ngữ lập trình C++ được thiết kế nhắm mục đích lập trình hệ thống và phần mềm
nhúng.

Đây là bài viết thuộc học liệu mở edu.cfd-engineer.com

TRONG KHÓA HỌC NHẬP MÔN LẬP TRÌNH C/C++ NÀY BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC: 

(Lưu ý: bài giảng trình bày chính trên hệ điều hành Windows 10. )

 • Chương 1: hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019 version Community.
 • Chương 2: làm quen với ngôn ngữ lập trình C/C++
 • Chương 3: cấu trúc điều kiện và cấu trúc vòng lặp
 • Chương 4: các cách viết hàm trong ngôn ngữ C/C++
 • Chương 5: giới thiệu về mảng một chiều và mảng hai chiềudu.cfd-engineer.com
 • Chương 6: giới thiệu về mảng cấu trúc Struct
 • Chương 7: đệ qui
 • Chương 8: con trỏedu.cfd-engineer.com
 • Chương 9: nhập/xuất và xửa lí tập tin văn bản

Đây là bài viết thuộc học liệu mở edu.cfd-engineer.com


©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech