Mô phỏng 2D dùng phần mềm ANSYS

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)


khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS


Mô tả khóa học

Trong thực thế, mọi thứ đều là 3 -D. Không có những thứ như 2 –D. Một số vấn đề, tuy nhiên có thể đơn giản hóa và mô phỏng trong không gian 2D. Đây là bài viết thuộc học liệu mở edu.cfd-engineer.com

Đơn giản hóa bài toán 3D thành 2D có rất nhiều ưu điểm so với bài toán gốc. Những ưu điểm của bài toán 2D bao gồm

Đây là bài viết thuộc học liệu mở edu.cfd-engineer.com

  1. Xây dựng mô hình đơn giản hóa
  2. Chất lượng chia lưới tốt hơn
  3. Ít tốn thời gian tính toán
  4. Dễ dàng trình bài và phân tích kết quả
  5. Giải bài toán chính xác hơn nếu không có giả định nào khác được đưa ra

Nói tóm lại, mô phỏng trở nên nhỏ hơn và dễ xử lý hơn nếu sử dụng 2D cho mô phỏng. Khóa học này sẽ trình bày một số ví dụ về mô phỏng 2D bằng phần mềm tính toán ansys.Đây là bài viết thuộc học liệu mở edu.cfd-engineer.com

Mục tiêu của khóa học phần mềm ansys - mô phỏng 2D

mô phỏng 2D trong ANSYS thường dễ xử lý hơn là mô phỏng 3D, chúng ta sẽ khởi động mô phỏng bằng cách thưc hiện một số mô phỏng cấu trúc tĩnh 2D dùng module Static Structural của nhà phát triển ANSYS.Đây là bài viết thuộc học liệu mở edu.cfd-engineer.com©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech