Ứng dụng CFD phân tích hệ thống HVAC của phòng hành chính

Bài toán mô phòng sự phân bố lớp nhiệt độ và vận tốc bao quanh người trong phòng hành chính với diện tích phòng (Cao 3.5m, dài 7.5m và rộng 5.5m) trong mùa có nhiệt độ trung bình ngoài trời nóng nhất với thiết kế sử dụng dàn lạnh cassette âm trần bốn hướng thổi để làm lạnh với công suất dàn lạnh 7,1 kW. Với bài toán này đặt ra ba trường hợp giữa trên ba lưu lượng gió khác nhau của giàn lạnh để xem xét lưu lượng nào làm việc phân bố nhiệt tốt hơn và qua đó kiếm tra công suất dàn lạnh theo thiết kế có đủ công suất làm mát phòng làm việc.


Ứng dụng CFD mô phỏng HVAC


©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech