Cơ lưu chất - Cơ học thủy khí

Khóa học sẽ thống kê và phân loại các dạng bài tập thường gặp trong đề thi cơ lưu chất - cơ học thủy khí. Bên cạnh đó cũng tập hợp một số đề thi thử và đề thi của các trường Đại Học để sinh viên ôn luyện

(Luyện thi cơ lưu chất - cơ thủy khí online)

Luyện thi cơ lưu chất - cơ thủy khí online

Các mục chính

Tổng hợp dạng bài tập các chương và ví dụ

- Chương 1: mở đầu

- Chương 2: thủy tĩnh học

- Chương 3: động học lưu chất

- Chương 4: động lực học lưu chất

- Chương 6: dòng chuyển động đều trong ống

Hướng dẫn giải bài tập các chương của môn cơ lưu chất - cơ học thủy khí

Đề thi cơ lưu chất và hướng dẫn giải

Tổng hợp đề thi cơ lưu chất của các trường qua các năm©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech