🚀🚀🚀[Giới thiệu khóa học ANSYS WORKBENCH: Structural Analysis]🚀🚀🚀


ANSYS total deformation

💪Tài liệu của khóa học được nhóm soạn thảo một cách chi tiết và đầy đủ từ cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn (FEM). Sau đó áp dụng và phát triển trên phần mềm ANSYS WORKBENCH để đưa ra một loạt các kết quả trực quan, sinh động làm cơ sở cho các tính toán. Kèm theo đó là khả năng dự đoán các trường hợp xảy ra trên vật thể với từng đặc tính vật liệu mà bạn có.


ANSYS WORKBENCH MESH

🤝 Ngoài chất lượng training tuyệt vời từ chuyên gia, bạn còn nhận được thêm sau khóa học:

1/ Chứng chỉ được cấp từ CFD-engineer

2/ Các bạn sẽ được đích thân thầy TS. Đặng Lê Quang gởi thư giới thiệu đến doanh nghiệp hoặc trường Đại Học trong trường hợp các bạn có mong muốn xin việc hoặc học cao hơn (email gởi thư giới thiệu sẽ là: quang.dangle@cfd-engineer.com)

3/ Các bạn sẽ là một trong những CV đầu tiên được CFD-engineer chọn trong trường hợp nhóm mong muốn hợp tác cho những dự án sắp tới.

Bạn có thể liên hệ với nhóm qua kênh chat của page hoặc email: contact@cfd-engineer.com


khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS