Mô Phỏng Phi Tuyến

(Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ cần bấm Bắt Đầu Học, không cần đăng ký)


khóa học ANSYS WORKBENCH STRUCTURAL ANALYSIS


Mô tả khóa học

Phi tuyến kết cấu đến từ ba nguồn: Biến dạng lớn (large deformation), thay đổi liên kết (change of connectivity), và quan hệ phi tuyến giữa ứng suất và biến dạng (nonlinear stress – strain relations). Phi tuyến trong quá trình biến dạng lớn được gọi là phi tuyến hình học (geometry nonlinearity). Phi tuyến trong quá trình thay đổi liên kết được gọi là topology nonlinearity. Trong khóa học mô phỏng phi tuyến dùng phần mềm ANSYS này, chúng ta sẽ thảo luận duy nhất thay đổi liên kết, có thể được gọi là phi tuyến tiếp xúc (contact nonlinearity). Phi tuyến trong mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng được gọi là phi tuyến vật liệu và sẽ được đề cập trong chương 14

Mục tiêu của khóa học phần mềm ANSYS - Mô Phỏng Phi Tuyến

Nói chung, dùng phần mềm ANSYS để mô phỏng phi tuyến khó khăn thử thách hơn nhiều so với mô phỏng tuyến tính. Nó không chỉ mất nhiều thời gian để tính, mà còn đôi khi lại không hội tụ. Việc giải bài toán phụ thuộc cao vào việc thiết lập thông số giải. Sự hiểu biết thấu đáo về các tham số này trở nên quan trọng khi bạn muốn điều chỉnh các tham số để giảm thời gian tính toán hoặc cố gắng hội tụ nghiệm. Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững tất cả các kỹ thuật mô phỏng phi tuyến trong phần mềm ANSYS được đề cập ở trên.

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech