Chào các bạn, như đã biết thì học liệu mở được thành lập năm 2019 với tiêu chí cung cấp nguồn bài giảng quí giá đến cộng đồng trong các lĩnh vực liên quan đến mô phỏng và kỹ thuật.

cfd-engineer

Tuy nhiên, sau 2 năm phát triển thì nhóm cảm thấy mỗi doanh nghiệp những đề tài chuyên sâu khác nhau mà video bài giảng không thể bao quát hết được.

Nhiều khóa học từ edu.cfd-engineer.com

Đó là lý do nhóm quyết định mở thêm dịch vụ training và tư vấn có thu phí cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong những vấn đề mô phỏng áp dụng vô sản xuất.

Giảng viên của CFD engineer đã từng training cho nhiều công ty lớn như THACO, Viettel nên cực kỳ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Nếu các bạn có nhu cầu, vui lòng chat với page.

Thân mến