Các kỹ thuật sử dụng ANSYS-FLUENT
Tutorials dòng nhiều pha (multi-phase flow)
Tutorials mô phỏng vùng chuyển động (Motion)

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech