Computational Fluid Dynamics

Cơ bản về dòng nén được với phần mềm ANSYS

Khóa học miễn phí về mô phỏng dòng nén được với ANSYS FLUENT

Mô phỏng CFD dòng nội lưu nén được (Internal compressible flows) với phần mềm ANSYS

Khóa học miễn phí cung cấp bài giảng lý thuyết lẫn thực hành về dòng nội lưu (internal compressible flows) dùng phần mềm ANSYS

Khóa học openFOAM

Khóa học miễn phí CFD sử dụng phần mềm nguồn mở openFOAM

ANSYS FLUENT
Hướng dẫn sử dụng ANSYS FLUENT

Chuỗi bài giảng này sưu tầm tất cả những hướng dẫn cũng như kỹ thuật sử dụng phần mềm ANSYS-FLUENT từ cơ bản đến nâng cao. Chuỗi bài giảng này yêu cầu học viên có kiến thức nền về CFD hoặc đã học qua khóa học CFD với ANSYS FLUENT

Khóa học chia lưới (Meshing) với ANSYS-ICEM miễn phí

Khóa học chia lưới ANSYS ICEM miễn phí giúp cho học viên nắm vững những kỹ thuật chia lưới từ lưới cấu trúc cho đến không cấu trúc dùng phần mềm ICEM của ANSYS.

Khóa Học STAR-CCM+ training

Khóa học miễn phí giúp học viên training về CFD cho phần mềm STAR-CCM+. Trong khóa học có đầy đủ các chủ đề mô phỏng từ dòng không nén được đến vùng chuyển động

khóa học cfd với phần mềm ansys fluent
Mô phỏng CFD với ANSYS - FLUENT

Khóa học miễn phí giúp học viên hiểu về Computational Fluid Dynamics cũng như nắm vững về vẽ kỹ thuật với ANSYS Design Modeler và mô phỏng dùng phần mềm ANSYS FLUENT

©2020 - Tất cả bản quyền thuộc về CFD ENGINEER. Web được phát triển từ Lokatech